Phương án thiết kế nhà lô phố 3 tầng kết hợp kinh doanh tầng 1 – ML 2222

 Mẫu thiết kế nhà  Nhà ống hiện đại

Đôi nét về công trình